วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี
พิธีไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู 2559
พิธีไหว้ครู 2559
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผอ.สพม.๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.สพม.๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.สพม.๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.สพม.๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผอ.สพม.๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.8

 

Additional information